facebook pixel 1 facebook pixel 2
LID IRUN

CARACTERITICI 

  • Tip spic: nearistat
  • Talia plantelor: mică/medie
  • Soi foarte productiv, avand un numar mare de boabe pe spic
  • Toleranță bună la făinare, Septorioză, Rugina Galbenă

  • Recomandat pentru semănat în perioada optimă
  • Soi cu randament ridicat, recomandat pentru tehnologie intensivă
  • Alternanță: 3 toamnă