CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WWW.LIDEA-SEEDS.COM


 

MENȚIUNI LEGALE


 

Editor și director publicație

Site-ul web www.lidea-seeds.com este editat de societatea EURALIS SEMENCES, societate pe acțiuni în formă simplificată, cu un capital de 46.536.150 euro, al cărei sediu social este situat pe Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar – Franța, înregistrată la RCS din Pau cu numărul 423 296 250.


 

Pierre FLYE SAINTE MARIE este directorul publicației.


 

Găzduire

Găzduirea site-ului este asigurată de IKOMOBI, societate pe acțiuni în formă simplificată, cu un capital de 178.850 euro, înregistrată la RCS din LILLE cu numărul 514 418 748, al cărei sediu social este situat pe 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL. 


 

Obiect

Acest site are ca obiect prezentarea LIDEA, rezultată din fuziunea activităților societăților EURALIS SEMENCES și ECS (anterior CAUSSADE SEMENCES GROUP), specializate în domeniul semințelor multispecii (porumb, floarea soarelui, rapiță, sorg, soia, cereale păioase, plante furajere și plante industriale) și a activităţilor conexe: cercetare, producție, prelucrare și comercializare.


 

Conținut

Textele și materialele media care ilustrează articolele publicate sunt verificate și scrise cu onestitate. Înainte de publicare, mărturiile clienților și studiile de caz au fost prezentate societăților client și persoanelor fizice în cauză.


 

Textele disponibile pe site au fost scrise de angajații sau administratorii în cauză ai societăților EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES sau ECS. Cu toate acestea, dacă vreo informație pare inexactă sau conține o eroare tipografică, puteți să o semnalaţi administratorului site-ului.


 

EURALIS SEMENCES nu poate fi trasă la răspundere pentru prezența informațiilor inexacte sau a eventualelor erori tipografice referitoare la conținutul acestui site. De asemenea, dacă anumite părți sau funcționalități ale site-ului se degradează sau sunt inaccesibile din cauza unor probleme tehnice sau a oricărei alte cauze externe, EURALIS SEMENCES nu poate fi trasă la răspundere.


 

Imaginile, videoclipurile și graficele disponibile pe site includ fotografii, capturi de ecran și ilustrații. Sub rezerva drepturilor de proprietate intelectuală ale terților, imaginile sunt proprietatea exclusivă a EURALIS SEMENCES.


 

Utilizarea unuia sau mai multora dintre aceste conținuturi este supusă acordului prealabil al EURALIS SEMENCES și trebuie să facă obiectul unei cereri adresate administratorului site-ului: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Drepturi de proprietate intelectuală

Acest site este proprietatea EURALIS SEMENCES, care este autorul în sensul articolelor L. 111.1 și următoarele din Codul proprietăţii intelectuale. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele animate cu sau fără sunet, precum și toate lucrările integrate în site sunt proprietatea EURALIS SEMENCES sau a terților care au autorizat societatea să le utilizeze.


 

Reproducerea, pe hârtie sau suport informatic a site-ului LIDEA este autorizată cu condiția ca aceasta să fie strict rezervată uzului personal, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/ori informative și să respecte prevederile articolului L. 122-5 din Codul proprietăţii intelectuale.


 

Cu excepția prevederilor de mai sus, orice reproducere, declarație, utilizare sau modificare, prin orice mijloace și pe orice suport, a întregului ori a unei părți a site-ului, întregului sau a unei părți a conținutului care îl compune, fără a fi obținut acordul prealabil al EURALIS SEMENCES, este strict interzisă și constituie o infracțiune de contrafacere.


 

Linkuri hipertext

Includerea unui link hipertext către site-ul www.lidea-seeds.com necesită un acord prealabil, scris din partea EURALIS SEMENCES. Orice solicitare trebuie adresată administratorului site-ului: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

EURALIS SEMENCES nu poate fi în niciun caz responsabilă pentru punerea la dispoziție a site-urilor care fac obiectul unui link hipertext de pe site-ul www.lidea-seeds.com și nu poate avea nicio responsabilitate pentru conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau pornind de la aceste site-uri.

 

  

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


 

EURALIS SEMENCES se angajează să se asigure că colectarea și prelucrarea datelor dvs., efectuate de pe site-ul www.lidea-seeds.com, respectă Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele și libertățile, precum și Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.


 

EURALIS SEMENCES este responsabilă pentru prelucrarea datelor colectate pe site-ul web www.lidea-seeds.com.


 

Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal definește practicile EURALIS SEMENCES în materie de protecție a datelor dvs. cu caracter personal care pot fi colectate pe site-ul său web.


 

Pentru a beneficia de serviciile oferite în timpul navigării pe site-ul LIDEA, este posibil să furnizați o anumită cantitate de date cu caracter personal. 


 

Ce sunt datele cu caracter personal? 

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică și care face posibilă, direct sau indirect, identificarea acesteia. 

 

Identificarea unei persoane fizice poate fi efectuată prin: nume, prenume, fotografie, videoclip, înregistrare audio a vocii, număr de asigurări sociale, marcă angajat, număr de telefon etc.


 

Detaliile societății (adresa poștală, numărul de telefon sau e-mailul general de contact „compagnie1@email.fr”) nu sunt, în principiu, date cu caracter personal.


 

Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal? 

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate în mod legal, corect și transparent atunci când ne contactați prin intermediul formularului nostru de solicitare de informații.


 

De ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal? 

EURALIS SEMENCES prelucrează datele dvs. cu caracter personal în scopuri specifice, explicite și legitime. 


 

Aceste scopuri sunt enumerate în tabelul de mai jos și se bazează pe un temei juridic:

 

Scopul prelucrării

Temeiul juridic

Gestionarea cererilor de informații

Consimţământul

Gestionarea cererilor referitoare la drepturile persoanelor vizate

Respectarea unei obligații legale

Efectuarea de analize statistice

Consimţământul

Gestionarea accesului și utilizării site-ului

Interesul legitim 

Verificarea și autentificarea datelor dvs.

Interesul legitim

Optimizarea aspectului și funcționării site-ului

Interesul legitim

Lupta contra fraudei, utilizărilor abuzive, virușilor și a altor programe malware

Interesul legitim

Gestionarea relației site-ului cu utilizatorii

Interesul legitim 

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm? 

EURALIS SEMENCES se angajează să colecteze doar datele strict necesare pentru realizarea scopurilor urmărite.

EURALIS SEMENCES colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: 


 

Date de identificare: nume, prenume, adresa de e-mail


 

Care este perioada de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal?

EURALIS SEMENCES păstrează datele dvs. numai pe durata necesară atingerii scopului pentru care prelucrăm aceste date.


 

Categorie de date

Durata păstrării

Datele de identificare 

1 an 

Cine sunt destinatarii datelor dvs.? 

Destinatarii tuturor sau a unei părți a acestor date sunt:

Agenții interesați din următoarele departamente: IT, marketing, comunicare, operațiuni și/sau vânzări ale EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES și ECS

IKOMOBI

Subcontractanții sau filialele EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES și ECS, al căror acces la date ar fi necesar pentru executarea activităților încredințate acestora


 

Care este securitatea pe care o garantăm? 

EURALIS SEMENCES implementează măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a păstra securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului. 

 

Aceste măsuri sunt concepute pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate.


 

Care sunt drepturile dvs.? 

Aveți la dispoziție dreptul la informare, acces, corectare, ștergere, limitare a prelucrării și portabilitate a datelor dvs. cu caracter personal. 

 

Pentru a obține mai multe informații despre conținutul drepturilor dvs., vă recomandăm să citiți secțiunea de pe site-ul CNIL destinată acestui scop -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, dar numai din motive legitime. 


 

Atunci când prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământ, aveți posibilitatea să îl retrageți în orice moment, fără justificare. 

 

Aceste drepturi pot fi exercitate:


 

completând acest formular online

prin e-mail: privacy@lidea-seeds.com

trimițând o scrisoare la adresa poștală: 

Euralis Semences SAS - Délégué à la Protection des Données 

Domaine de Sandreau

31700 Mondonville - Franța 

Toate cererile vor fi procesate cât mai curând posibil și în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest scop, EURALIS SEMENCES vă poate solicita dovada identității. Pentru a vă ajuta cu cererea dvs., puteți consulta generatorul de scrisori oferit de CNIL la următoarea adresă: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier


 

Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă încalcă drepturile, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți, la următoarea adresă:

CNIL

3 Place de Fontenoy 

75334 PARIS CEDEX 07

Tel.: 01 53 73 22 22

www.cnil.fr 

EURALIS SEMENCES poate modifica în mod periodic prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal. 


 

În acest caz, veți fi informat cu privire la orice schimbări importante printr-un mesaj pe site-ul web care vă invită să consultați politica actualizată, precum și prin orice alte mijloace adecvate.


 

Ultima modificare: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]


 

  

POLITICA PRIVIND UTILIZAREA MODULELOR COOKIE


 

În timpul navigării pe site-ul LIDEA, modulele cookie pot fi stocate în calculatorul dvs., telefonul dvs. mobil sau tableta dvs. Fără acceptarea modulelor cookie de către utilizator, este posibil ca anumite părți sau funcţionalităţi ale site-ului să nu fie disponibile.


 

Ce este un modul cookie? 

Un modul cookie este un fișier text care poate fi salvat într-un spațiu dedicat de pe hard-diskul terminalului dvs. atunci când consultați un serviciu online utilizând software-ul dvs. de navigare.


 

Modulele cookie permit unui site web să vă recunoască, să vă mențină conectat, să-şi amintească preferințele dvs. și astfel să vă ofere un serviciu suplimentar: îmbunătățirea confortului de navigare, securizarea conexiunii sau adaptarea conținutului unei pagini la centrele dvs. de interes.


 

La ce folosesc modulele cookie utilizate de EURALIS SEMENCES? 

În practică, folosim module cookie în următoarele scopuri:


 

Module cookie strict necesare 

Acestea sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze corect și nu pot fi dezactivate. Ele sunt definite pentru a satisface nevoile primare ale serviciului. Aceste module cookie nu stochează nicio informație de identificare personală.


 

Module cookie de măsurare a audienței 

Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de măsurare și analiză a audienței oferit de Google Inc. Aceste module cookie permit stabilirea statisticilor de frecventare și detectarea problemelor de navigare pentru a monitoriza și îmbunătăți calitatea serviciilor propuse.

Aveți posibilitatea de a refuza instalarea acestora pe terminalul dvs. prin intermediul bannerului „Acceptați/Refuzați modulele cookie”.


 

Module cookie terțe 

Butoanele de distribuire vă permit să distribuiți pe rețelele sociale conținut de pe site-ul web www.lidea-seeds.com cu alți utilizatori ai acestor rețele. Când utilizați aceste butoane de distribuire, pe dispozitivul dvs. pot fi instalate module cookie terțe.


 

Când navigați pe site-ul web www.lidea-seeds.com sau pe orice alt site, vi se poate oferi publicitate pe baza obiceiurilor de navigare și centrelor dvs. de interes. Folosim module cookie și tehnologii de urmărire pentru a afișa această publicitate pe site-ul nostru web, precum și pe site-urile partenerilor noștri și pe cele de socializare.


 

EURALIS SEMENCES nu are niciun control și nicio responsabilitate asupra acestor module cookie și utilizării datelor colectate prin intermediul lor, în măsura în care provin de pe site-uri terțe. 


 

Pentru a înțelege scopurile utilizării informațiilor de navigare pe care le pot colecta folosind aceste butoane și module, vă sfătuim să consultați politicile de confidențialitate specifice fiecăruia dintre aceste site-uri:


 

Pentru Facebook:

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


 

Pentru Twitter:

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track


 

Pentru LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

 

Care este perioada de păstrare a modulelor cookie? 

În conformitate cu dispozițiile Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți (CNIL), modulele cookie plasate pe terminalul dvs. au o perioadă de păstrare limitată la treisprezece (13) luni.


 

La sfârșitul acestei perioade, va fi necesar consimțământul dvs. pentru a plasa noi module cookie pe dispozitivul dvs.


 

Cum puteți gestiona modulele cookie? 

Pentru a afla cum să configurați și modificați preferințele dvs. în materie de module cookie, puteți consulta meniul de ajutor al browserului:


 

Pentru Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 


 

Pentru Safari: 

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html 


 

Pentru Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 


 

Pentru Firefox: 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 


 

Pentru Opera: 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 


 

Dacă utilizați un browser diferit de cele enumerate mai sus, vă recomandăm să căutați pe Google utilizând termeni precum „gestionare module cookie” urmat de numele browserului.


 

Dacă întâmpinați dificultăți, vă invităm să consultați secțiunea „Module cookie: instrumente de control” de pe site-ul CNIL: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554


 

Acolo veți găsi informații utile suplimentare despre modulele cookie și despre cum să le blocați în funcție de tipul de browser utilizat. 


 

Dacă respingeți sau ștergeți modulele cookie, este posibil ca funcțiile și caracteristicile conexe ale site-ului web să nu fie disponibile, iar performanța sa obișnuită poate fi compromisă.


 

Pentru o mai bună cunoaștere și control al modulelor cookie în general, vă invităm să consultați site-ul Youronlinechoices, la adresa următoare: https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/