facebook pixel 1 facebook pixel 2

POLITICA DE PROTEJARE A DATELOR

demo-img

LIDEA FRANCE SAS, în calitate de proprietar al site-ului LIDEA și responsabil de prelucrarea datelor, se angajează în cadrul activităților sale și conform reglementării în vigoare în Europa, să asigure protecția, confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale clienților săi, partenerilor și angajaților, cât și să respecte viața privată a acestora.

LIDEA ROMANIA, în calitate de operator comun de date, se angajează să respecte aceleași angajamente.

Prezenta Politică vă informează cu privire la modul în care LIDEA France, LIDEA ROMANIA, subcontractanții și posibilii parteneri ai acestora prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această Politică este aplicabilă în mod special clienților noștri, potențialilor clienți, furnizorilor, partenerilor, vizitatorilor website-ului nostru și candidaților (recrutare).

Cum să contactați controlorii de date și responsabilii cu protecția datelor din cadrul companiilor? 


Această declarație de confidențialitate se aplică prelucrării datelor de către :
LIDEA Romania
Str. Gheorghe Titeica, nr. 212-214, cladirea Ethos House, etaj 1, Bucuresti, sector 2
Romania
Tel: +40 21 224 4797
Mail: lidea.romania@lidea-seeds.com

Și/sau

LIDEA France SAS 
Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR
Tel. +33 05 59 59 92 38 38 38 
Fax +33 05 59 59 92 38 38 15

Responsabilii cu protecția datelor din cadrul companiilor pot fi contactați la următoarea adresă centralizată: privacy@lidea-seeds.com.
 

Cum și de ce LIDEA France și LIDEA ROMANIA prelucrează datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri specifice, explicite și legitime. În niciun caz nu folosim datele colectate în scopul de a trage concluzii despre dumneavoastră.

Aceste scopuri sunt enumerate în tabelul de mai jos și se bazează pe un temei juridic:

Datele dumneavoastră sunt păstrate pentru perioada necesară pentru atingerea scopurilor menționate mai sus. Întrucât prelucrarea este specifică executării contractului, datele pot fi păstrate timp de maximum trei ani de la încheierea relației. De asemenea, LIDEA France SAS și Lidea România prelucrează datele dvs. pentru a-și îndeplini obligațiile legale sau de reglementare. Datele dumneavoastră pot fi păstrate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini obligațiile legale.

Module cookie:

Utilizăm modulele cookie necesare pentru funcționarea website-ului nostru și putem utiliza de asemenea module cookie facultative (măsurarea audienței, personalizarea conținutului...). Pentru a afla mai multe despre modulele cookie pe care le utilizăm, vă rugăm să consultați politica noastră în materie de module cookie.

Care sunt datele prelucrate?

În funcție de caz, LIDEA FRANCE și/sau LIDEA ROMANIA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, fie colectate direct de la dumneavoastră, fie rezultate din utilizarea produselor. LIDEA FRANCE și/sau Lidea România sunt, de asemenea, susceptibile de a fi destinatarii datelor care au fost colectate de la dumneavoastră de către o terță parte. Sunt colectate doar datele strict necesare pentru acest scop.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:
● Date de identificare;
● Informații referitoare la viața profesională;
● Produse și servicii deținute sau utilizate, istoricul comenzilor, incidente legate de livrări, reclamații;
● Date de conectare, de utilizare a serviciilor noastre online și de interacțiune;
● Prelucrarea modulelor cookie;
● Abonarea la buletine informative, evenimente;
● Participarea la sondaje.

Cine sunt destinatarii datelor dvs.?

Datele colectate sunt destinate societăților care au participat la crearea și dezvoltarea LIDEA.

Acestea pot fi prelucrate de asemenea de prestatorii de servicii autorizați: livrarea mărfurilor, furnizarea serviciilor comandate, găzduirea datelor, întreținerea informatică, furnizorii de servicii de recuperare, consultanță, etc., la care facem apel cu scopul realizării serviciilor noastre și în scopuri de marketing;

Datele prelucrate pot în sfârșit să fie transmise autorităților competente, la cererea acestora, în cadrul procedurilor judiciare, în cadrul cercetărilor judiciare și solicitărilor de informații ale autorităților sau scopul conformării la alte obligații legale.

Sunt prelucrate datele dumneavoastră în afara UE?

Datele colectate sunt susceptibile prelucrării în afara Uniunii Europene. În acest caz, LIDEA FRANCE ia măsurile necesare împreună cu subcontractanții și partenerii săi pentru a garanta un nivel de protecție adecvat al datelor dumneavoastră, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dispuneți de un drept de acces, rectificare și ștergere a datelor care vă vizează. Puteți solicita portabilitatea acestora din urmă. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți prelucrărilor efectuate sau să solicitați limitarea acestora.

Cum să vă exercitați drepturile?

Vă puteți exercita drepturile în orice moment și puteți contacta responsabilul cu protecția datelor de la LIDEA FRANCE SAS la privacy@lidea-seeds.com. Toate cererile adresate LIDEA sunt centralizate la această adresă. Este posibil să vi se ceară să prezentați o fotocopie a unei dovezi de identitate în scopul identificării. Veți primi un răspuns în termen de o lună de la primirea cererii dumneavoastră.

În cazul în care comunicarea dumneavoastră cu LIDEA FRANCE SAS sau LIDEA ROMANIA nu a fost satisfăcătoare, aveți posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere însărcinată cu respectarea obligațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

Cum sunt securizate datele dumneavoastră?

LIDEA FRANCE și LIDEA ROMANIA se asigură că datele dumneavoastră sunt tratate cu cea mai mare securitate și confidențialitate, inclusiv atunci când anumite operațiuni sunt efectuate de subcontractanți.

În acest scop, sunt puse în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare, modificarea și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste măsuri sunt adaptate în funcție de nivelul de sensibilitate al datelor prelucrate și în funcție de nivelul de risc pe care îl prezintă prelucrarea sau punerea în aplicare a acesteia.

Modificarea Politicii de protejare a datelor

Prezenta Politică de protejare a datelor cu caracter personal poate face obiectul unor modificări. Ultima actualizare pe 06.12.2021.