IZALCO CS

BENEFICII

▪ Soi de grâu, aristat
▪ Indice ridicat de proteina
▪ Pretabil / recomandat pentru industria de morărit
▪ Soi foarte echilibrat în ceea ce privește indicii de panificație, fiind utilizat pentru
amestecuri amelioratoare
▪ Toleranță bună la Fuzarioză