facebook pixel 1 facebook pixel 2
FLAVOR

CARACTERISTICI

  • Tip spic: aristat
  • Talia plantelor: medie
  • Toleranță bună la bolile specifice cerealelor păioase având gene de rezistență împotriva virusului Mozaicului
  • Comportament bun în timpul vegetației
  • Adaptabilitate la condițiile pedoclimatice diferite și capacitate mare de înfrățire
  • Alternanță: 6 toamnă-iarnă ; se pretează și la semănatul tardiv

Densitate recomandată la semănat: 400-450 boabe germinabile/mp