FLAVOR

BENEFICII

▪ Soi de grâu aristat
▪ Toleranță deosebită la bolile specifice cerealelor păioase, în special Puccinia spp, dar și la
virusul Mosaic
▪ Se pretează și la semănatul tardive, spre sfârșitul, sau în afara, epocii optime de semănat
▪ Adaptabilitate la condițiile pedoclimatice diferite și capacitate mare de înfrățire
▪ Se pretează și la semănatul tardiv spre sfârșitul sau în afara epocii optime de semănat
▪ Tolerant la CHLORTOLURON