facebook pixel 1 facebook pixel 2
FLAVOR

CARACTERISTICI

  • Toleranță deosebită la bolile specifice cerealelor păioase având gene de rezistență împotriva virusului mozaicului
  • Toleranță bună la Rugini și Septorioză, ceea ce îi permite un comportament bun în timpul vegetației
  • Adaptabilitate la condițiile pedoclimatice diferite și capacitate mare de înfrățire
  • Alternanță: 6-toamnă-iarnă.
  • Se pretează și la semănatul tardiv spre sfârșitul sau în afara epocii optime

Densitate recomandată la semănat: 400-450 boabe germinabile/mp