facebook pixel 1 facebook pixel 2
BASALATIC

CARACTERISTICI

  • Calitate excelentă pentru panificație
  • Se pretează a fi semănat după cultura de porumb
  • Adaptat la stresul hidric
  • Toleranță foarte bună la Fuzarioză, martorul DON (micotoxina provenită din Fusarium) este cel mai bun în piață dintre toate soiurile testate
  • Alternanță: 5. Se pretează și la semănatul tardiv spre sfârșitul sau în afara epocii optime de semănat

Densitate recomandată la semănat: 400-500 bg/mp